Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Các chức năng chính

Giải pháp quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng tiên tiến giúp cho các đơn vị tổ chức chủ động trong việc quản lý và hoạch định nguồn lực nhân sự của mình một cách hiệu quả nhất.

Các chức năng của phần mềm

 • Phân hệ quản trị hệ thống.
 • Phân hệ quản lý danh mục.
 • Phân hệ quản lý thông tin nhân viên.
 • Phân hệ quản lý chấm công.
 • Phân hệ quản lý tiền lương.
 • Phân hệ quản lý bảo hiểm, chế độ.
 • Phân hệ quản lý tuyển dụng.
 • Phân hệ quản lý đào tạo.
 • Phân hệ quản lý đánh giá.
 • Phân hệ quản lý ngân sách.
 • Phân hệ tác nghiệp.
 • Hệ thống báo cáo.

 

Phân hệ quản trị hệ thống

Cho phép người quản trị quản lý chi tiết từng chức năng/dữ liệu và thiết lập quyền sử dụng, truy nhập một cách chặt chẽ. Tất cả quyền của người dùng được gắn trực tiếp vào chức năng và dữ liệu mà người đó được phép sử dụng, đảm bảo chắc chắn người sử dụng sẽ không thể thâm nhập vào những chức năng/dữ liệu khác mà không được phép.

 • Cấu hình thông số hệ thống.
 • Phân quyền cho người dùng hệ thống.
 • Xem, kiểm tra mọi hoạt động, thao tác đến dữ liệu của hệ thống.

 

Phân hệ quản lý danh mục

Phân hệ này cho phép quản lý một cách tự động tất cả các danh mục thông tin liên quan đến quá trình quản lý nhân sự tại doanh nghiệp, bao gồm các thông tin sau:

 • Danh mục tổ chức.
 • Chiến lược nhân sự.
 • Danh mục lương.
 • Danh mục bảo hiểm, chế độ.
 • Danh mục chung.
 • Danh mục khen thưởng
 • Danh mục phạt.
 • ….

 

Phân hệ quản lý thông tin nhân viên

Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến nhân viên trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm các loại thông tin như:

 • Thông tin cá nhân.
 • Quan hệ gia đình.
 • Kinh nghiệm làm việc.
 • Quá trình đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ.
 • Diễn biến hợp đồng (loại hợp đồng, hết hạn hợp đồng, ký hợp đồng mới,…).
 • Diễn biến lương, thuế TNCN (mức lương, điều chỉnh lương,…).
 • Quá trình đóng bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.
 • Chế độ thai sản (đối với lao động nữ).
 • Chế độ ốm đau.
 • Nghỉ phép năm, nghỉ không lương, nghỉ hưởng lương.
 • Hồ sơ năng lực của nhân viên.
 • Kết quả đánh giá theo nhiều mục tiêu khác nhau.
 • Thông báo nhân viên sắp đến hạn hợp đồng.
 • Thông báo danh sách nhân viên đến hạn tăng lương.
 • Tìm kiếm nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Thống kê nhân viên đã nghỉ việc.
 • Thông báo ngày sinh nhật của nhân viên trong tháng.
 • Thuyên chuyển nhân viên.

 

Phân hệ quản lý chấm công

Phân hệ này cho phép quản lý thời gian làm việc của từng nhân viên một cách chi tiết đến từng hoạt động cụ thể của từng ngày. Việc chấm công được thực hiện một cách tự động bằng cách tích hợp với hệ thống quản lý vào/ra thông qua hệ thống thẻ từ hoặc nhận diện vân tay. Bao gồm các nội dung quản lý như:

 • Công hành chính (theo ngày và theo giờ).
 • Công làm theo ca (ca 1, ca 2, ca 3, …).
 • Công thêm giờ (150%, 200%, 300%).
 • Đi muộn/về sớm.
 • Về muộn.
 • Quản lý ngày nghỉ chế độ, nghỉ lễ tết, nghỉ không lương.
 • Xuất dữ liệu chấm công ra Microsoft Excel.

Việc đăng ký và cấp thẻ cho nhân viên sử dụng hết sức đơn giản chỉ bằng 1 thao tác quẹt thẻ.

Phân hệ này còn có chức năng nâng cao là chống nhân viên quẹt thẻ hộ nhau bằng cách chụp ảnh nhân viên tại thời điểm quẹt thẻ (đây là chức năng tùy chọn, chỉ tích hợp khi có yêu cầu của khách hàng).

 

Phân hệ quản lý tiền lương

Quản lý thông tin về lương/thu nhập của cán bộ, nhân viên một cách tự động. Tất cả các thông tin như bậc lương, hệ số lương,… đều được tham số hóa trong hệ thống để thuận tiện cho việc thay đổi, quản lý hiện tại cũng như quản lý sau này.

Phân hệ này sẽ tự động tính lương hàng tháng cho toàn bộ nhân viên công ty, bao gồm các thông tin sau:

 • Lương theo ngày công.
 • Lương theo giờ công.
 • Lương làm thêm giờ (150%, 200%, 300%).
 • Lương KPI (lương theo mục tiêu và mức độ hoàn thành công việc).
 • Lương doanh số.
 • Lương sản phẩm.
 • Lương khoán.
 • Phụ cấp ca đêm.
 • Trợ cấp (chức vụ, đi lại, chuyên cần, bánh sữa, độc hại, kỹ năng, …).
 • Các khoản thưởng (thưởng theo nhân viên, theo chức danh, theo phòng ban, theo ngày lương, theo tháng lương, theo số tiền, …).
 • Các khoản giảm trừ (thưởng theo nhân viên, theo chức danh, theo phòng ban, theo ngày lương, theo tháng lương, theo số tiền, …).
 • Các loại bảo hiểm.
 • Thuế TNCN.
 • Các khoản tạm ứng.
 • Các khoản khấu trừ khác.

Chức năng in phiếu lương tự động cho từng nhân viên.

Chức năng in lệnh chuyển tiền lương trả qua ngân hàng.

Chức năng xuất dữ liệu ra Microsoft Excel.

 

Phân hệ quản lý bảo hiểm, chế độ

Cho phép quản lý chặt chẽ các thông tin liên quan đến chế độ chính sách, quá trình đóng BHXH,BHYT, BHTN và nơi khám chữa bệnh của từng nhân viên.

Và đặc biệt phân hệ này cung cấp chức năng tạo mẫu biểu báo cáo chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước một cách tự động, cụ thể là các mẫu biểu sau:

 • Mẫu KT1-TS.
 • Mẫu KT2-TS.
 • Mẫu D02-TS.
 • Mẫu C70a-HD.

Ngoài ra phân hệ này còn cung cấp hệ thống báo cáo linh hoạt về quá trình đóng bảo hiểm của toàn bộ doanh nghiệp:

 • Báo cáo tổng hợp bảo hiểm.
 • Báo cáo tổng số nhân viên đang đóng bảo hiểm.
 • Báo cáo tổng số nhân viênchưa đượcđóng bảo hiểm
 • Báo cáo tổng hợp nhân viên đang chờ cấp sổ bảo hiểm.
 • Báo cáo tổng số tiền bảo hiểm đóng hàng tháng.
 • Báo cáo số tiền đơn vị đang giữ (2%).
 • Báo cáo tổng số lao động đang nghỉ chế độ thai sản, ốm đau.

Phần mềm EZMAX HRP hỗ trợ xuất tất cả báo cáo, mẫu biểu bảo hiểm sang định dạng Microsoft Excel để tiện cho việc chỉnh sửa và in ấn.

 

Phân hệ quản lý tuyển dụng

Phân hệ này quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng tại doanh nghiệp từ lập kế hoạch tuyển dụng đến khi ứng viên trúng tuyển trở thành nhân viên tại công ty. Thông tin của từng bước trong quy trình tuyển dụng sẽ được lưu trữ chi tiết trên hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và tìm kiếm thông tin ứng viên một cách nhanh nhất.

Các chức năng của phân hệ này bao gồm:

 • Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm của doanh nghiệp theo phòng ban, chức danh.
 • Lập kế hoạch tổng thể về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong một giai đoạn.
 • Quản lý ngân sách tuyển dụng cho từng giai đoạn.
 • Chức năng sàng lọc, phân loại ứng viên sáng giá dựa theo yêu cầu tuyển dụng.
 • Lưu trữ, phân loại kết quả tuyển dụng của từng bước trong quy trình tuyển dụng.
 • Có chức năng gửi e-mail tới các ứng viên trúng tuyển và không trúng tuyển.
 • Hệ thống tự động thông báo các ứng viên đến ngày nhận việc.
 • Chức năng chuyển thông tin ứng viên trúng tuyển sang trạng thái Hồ sơ nhân viên chính thức.

 

Phân hệ quản lý đào tạo

Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ kế hoạch đào tạo nhân viên hàng năm của doanh nghiệp, với các tính năng chính như:

 • Chức năng dự báo và thống kê nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.
 • Chức năng lập kế hoạch đào tạo, sắp xếp lịch học và phân bổ học viên theo từng khóa.
 • Khai báo các khóa đào tạo của doanh nghiệp.
 • Chức năng quản lý ngân sách đào tạo và thống kê chi phí phát sinh thực tế của từng nhân viên khi tham gia mỗi khóa đào tạo.
 • Báo cáo kết quả chi tiết của từng học viên qua từng môn học của mỗi khóa.
 • Theo dõi cam kết của học viên sau mỗi khóa đào tạo.
 • Cho phép học viên gửi ý kiến đánh giá sau mỗi khóa học. 

 

Phân hệ quản lý đánh giá

Phân hệ Quản lý đánh giá là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đánh giá năng lực nhân viên. Việc đánh giá được thực hiện theo định kỳ tháng, quý, năm nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển nhân sự và xét duyệt các chế độ cho nhân viên như: Lương, thưởng, điều chỉnh vị trí công tác, đào tạo nhân viên, ...

Phân hệ này bao gồm các chức năng:

 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng vị trí, chức danh công việc.
 • Khai báo các kỳ đánh giá theo tháng, quý, năm, …
 • Phân quyền tham gia đánh giá nhân viên.
 • Hỗ trợ các phương pháp đánh giá: đánh giá phân cấp, đánh giá chéo.
 • Thiết lập các mục đích đánh giá: tăng lương, thưởng, thay đổi công việc, đào tạo nhân viên, …
 • Chức năng nhập/xuất dữ liệu qua chương trình Microsoft Excel.
 • Báo cáo tổng hợp, phân tích chi tiết kết quả đánh giá.

 

Phân hệ quản lý ngân sách

Hạch toán ngân sách của hoạt động quản lý nhân sự theo tháng, quý, năm. Dự báo ngân sách theo kế hoạch phát triển nhân sự hàng năm của doanh nghiệp.

Hạch toán ngân sách theo tháng, quý, năm:

 • Ngân sách tiền lương, thưởng, tạm ứng.
 • Ngân sách tiền BHXH, BHYT, BHTN.
 • Ngân sách tuyển dụng.
 • Ngân sách đào tạo.

Dự báo ngân sách năm:

 • Ngân sách tiền lương, thưởng.
 • Ngân sách tiền BHXH, BHYT, BHTN.
 • Ngân sách tuyển dụng.
 • Ngân sách đào tạo.
 • ……

 

Phân hệ tác nghiệp

Phân hệ này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống để xem các thông tin liên quan như ngày công đi làm, ngày nghỉ, đi muộn, tiền lương và các chế độ của mình, hoặc gửi đề xuất, khiếu nại cho người quản lý.

Cho phép nhân viên trong toàn công ty trao đổi thông tin công việc với nhau.

 

Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo linh hoạt theo nhu cầu truy xuất thực tế. Các báo cáo được trình bày dưới dạng bảng biểu và nhiều dạng biểu đồ thống kê phong phú.

Báo cáo về nhân viên:

 • Báo cáo biến động nhân sự qua các năm.
 • Báo cáo biến động nhân sự cùng kỳ giữa các năm.
 • Thống kê nhân viên theo phòng ban.
 • Thống kê nhân viên theo các mức lương.
 • Thống kê nhân viên theo chức danh công việc.
 • Thống kê nhân viên theo độ tuổi.
 • Thống kê nhân viên theo giới tính, tình trạng hôn nhân.
 • Thống kê nhân viên theo người phụ thuộc.
 • Thống kê nhân viên theo loại hợp đồng.

Báo cáo về ngày công, thời gian làm việc:

 • Báo cáo chấm công hàng tháng.
 • Bảng chấm công theo giờ, theo ngày.
 • Báo cáo đi muộn, về sớm.
 • Báo cáo về muộn.

Báo cáo bảo hiểm, chế độ:

 • Báo cáo tổng hợp bảo hiểm.
 • Báo cáo tổng số nhân viên đang đóng bảo hiểm.
 • Báo cáo tổng số nhân viên chưa được đóng bảo hiểm
 • Báo cáo tổng hợp nhân viên đang chờ cấp sổ bảo hiểm.
 • Báo cáo tổng số tiền bảo hiểm đóng hàng tháng.
 • Báo cáo số tiền đơn vị đang giữ (2%).
 • Báo cáo tổng số lao động đang nghỉ chế độ thai sản, ốm đau.

Báo cáo tiền lương:

 • Báo cáo tổng hợp tiền lương.
 • Báo cáo tổng hợp tiền lương thực trả.
 • Báo cáo tổng hợp tiền lương thưởng.
 • Báo cáo tổng hợp tiền lương tạm ứng.
 • Báo cáo tổng hợp tiền lương giảm trừ.
 • Báo cáo tổng hợp tiền lương khấu trừ khác.
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

 

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved