Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Các tính năng tiên tiến

Giao diện thân thiện

Hệ thống được xây dựng trên công nghệ Web base, với hệ thống giao diện thân thiện, ngôn ngữ Tiếng Việt sẽ cho phép người sử dụng có thể thao tác với hệ thống một cách dễ dàng.

 

Khả năng quản lý thông tin linh hoạt

Hệ thống cho phép người sử dụng có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Tất cả các dữ liệu liên quan có thể được lưu trữ tập trung tại một điểm duy nhất trong hệ thống hoặc có thể được lưu trữ phân tán tại các điểm triển khai và sau đó sẽ tự động tích hợp về cơ sở dữ liệu trung tâm. Dù ở mô hình nào, hệ thống luôn đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn của dữ liệu.

 

Khả năng mở rộng dễ dàng

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại của hãng Microsoft, vì vậy đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống một cách dễ dàng khi có yêu cầu phát sinh sau này. Việc mở rộng hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu trên hệ thống cũng cũng như sẽ không phá vỡ kiến trúc hiện có của hệ thống.

 

Khả năng tìm kiếm nâng cao

Hệ thống cho phép người sử dụng có thể tìm kiếm tất cả các thông tin có trên dữ liệu hệ thống. Tích hợp khả năng tìm kiếm thông thường như: tìm kiếm theo hệ thống danh mục, tìm kiếm theo nội dung toàn văn và các lựa chọn tìm kiếm dựa trên các tiêu chí tìm kiếm khác nhau.

 

Khả năng thống kê báo cáo

Hệ thống hỗ trợ việc thống kê/in báo cáo số liệu theo các biểu mẫu có sẵn theo quyết định và quy định của Bộ Nội Vụ, Bảo hiểm xã hội… Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ khả năng xây dựng các “báo cáo động” cho phép người dùng tự định nghĩa các biểu mẫu báo cáo một cách linh hoạt theo các nhu cầu truy xuất thực tế. Các biểu mẫu này cũng sẽ được lưu lại trên hệ thống để sử dụng cho những lần tiếp theo.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved