Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Chức năng của hệ thống Golden Eye 6.6

Chức năng của hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng rất thuận tiện cho các đối tượng người dùng tham gia trong quy trình quản lý, vận hành hệ thống trông giữ xe hiện đại của 1 điểm trông giữ xe như sau:

Chức năng cho người quản lý

Người quản lý ở đây thông thường là Phòng hành chính quản trị (hoặc cao hơn, tùy theo mô hình quản lý của từng đơn vị). Người quản lý có nhiệm vụ quản lý các nhân viên bảo vệ, phân công ca trực, theo dõi giám sát hoạt động của nhân viên bảo vệ tham gia vào quá trình vận hành hệ thống trông giữ xe. Các nhiệm vụ này được thao tác tự động hóa thông qua các chức năng trên hệ thống Golden Eye 6.6 như sau:

 • Cấp phát, quản lý tài khoản người dùng (nhân viên bảo vệ).
 • Cấu hình thông số kỹ thuật hệ thống (định nghĩa các ca trực, thời gian biểu làm việc cho nhân viên bảo vệ).
 • Sao lưu dữ liệu hệ thống (toàn bộ dữ liệu của hệ thống: dữ liệu về hoạt động vào ra của xe gửi dưới dạng hình ảnh, video, CSDL).
 • Phân công ca trực cho nhân viên bảo vệ.
 • Xem báo cáo thống kê về ca trực (thống kê vào ra, các tình huống bất thường, …).

Chức năng cho bộ phận kế toán

Bộ phận kế toán có nhiệm vụ quản lý việc thu phí gửi xe, quy định các mức phí gửi xe cho từng loại xe ở các thời điểm gửi khác nhau tương ứng với 2 loại đối tượng gửi xe (gửi xe theo tháng và gửi xe theo lượt), quản lý việc phát hành thẻ gửi xe (thẻ nhân viên – gửi xe theo tháng và thẻ khách – gửi xe theo lượt), …. Các nhiệm vụ này được tham số hóa trên hệ thống Golden Eye 6.6 thông qua các chức năng như sau:

 • Quản lý thẻ (thẻ nhân viên và thẻ khách)
 • Quản lý thông tin người (nhân viên) gửi xe theo tháng.
 • Báo cao thống kê doanh thu theo ca trực, theo khoảng thời gian.
 • Báo cáo thống kê xe vào / ra theo từng loại thẻ, từng loại phương tiện.

Chức năng cho nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ có nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động xe vào / ra, thu phí gửi xe, đảm bảo sự an toàn cho xe gửi trong bãi, đảm bảo tính hợp lệ của xe ra, … của một điểm trông giữ xe. Các nhiệm vụ này được tham số hóa trên hệ thống Golden Eye 6.6 thành các chức năng như sau:

 • Phát thẻ cho khách khi vào, thu lại thẻ, thu tiền khi ra.
 • Quản lý, tra cứu thông tin về hoạt động trông giữ xe
 • Xử lý các tình huống bất thường trong quá trình trông giữ xe.
 • Báo cáo doanh thu theo ca trực của mình phụ trách.
 • Thống kê số lượng xe vào / ra, xe còn trong bãi.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved