Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm thi trắc nghiệm GTS System 2015

Giải pháp GTS System 2015 là hệ thống phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm theo phương pháp trắc nghiệm hiện đại IRT / MIRT gồm nhiều tính năng mới, khả năng tùy biến cao phù hợp với mọi nhu cầu sát hạch, kiểm tra năng lực của thí sinh của các tổ chức đào tạo, các đơn vị khảo thí và các trường đại học, cao đẳng, trung học, phổ thông, doanh nghiệp,….

Hệ thống GTS System 2015 bao gồm các chức năng chính như: Quản lý khoa, quản lý môn học, quản lý sinh viên/thí sinh, quản lý lớp học, quản lý giảng viên, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý đề thi, quản lý thi, giám sát thi, hệ thống báo cáo, hệ thống trợ giúp, …

GTS System 2015 bao gồm 2 phần chính: GTS Server và GTS Client

 GTS Server:

Cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác quản lý khoa, quản lý môn học, quản lý ma trận kiến thức môn học, quản lý lớp học, quản lý giảng viên, quản lý sinh viên/thí sinh, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý đề thi, quản lý thi, giám sát thi, hệ thống báo cáo, hệ thống trợ giúp, …

 GTS Client:

Cho phép người sử dụng thực hiện thao tác quản lý môn học, ma trận kiến thức môn học, soạn thảo ngân hàng câu hỏi, đóng gói và mã hóa ngân hàng câu hỏi, tải ngân hàng câu hỏi lên máy chủ, hệ thống trợ giúp, …

 Hệ thống GTS System 2015 được phân cấp cho các đối tượng sử dụng sau:

  • Bộ phận quản lý đào tạo
  • Giảng viên
  • Sinh viên/Thí sinh

 Mô hình hệ thống

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved