Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Hiệu quả của GTS System 2015

Hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống GTS System 2015 được thể hiện trong các công việc cụ thể sau:

  • Có thể sử dụng chương trình trên nền tảng mạng LAN/ WAN/ Internet.
  • Tích hợp, chia sẻ và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi của trường học, tổ chức đào tạo, tổ chức khảo thí, … một cách dễ dàng, thuận tiện.
  • Là giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu chi phí trong việc tổ chức các kỳ thi sát hạch.
  • Tổ chức các kỳ thi sát hạch với số lượng lớn thí sinh với kết quả nhanh, điểm số đáng tin cậy, công bằng, chính xác, vô tư. Ngăn ngừa thí sinh “học tủ”
  • Cung cấp môi trường tập trung giúp học sinh, sinh viên, thí sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức và tiếp cận với phương pháp thi hiện đại mang tính quốc tế.
  • Cung cấp công cụ phân tích trực tuyến để hỗ trợ mục tiêu trong chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của trường, tổ chức đào tạo/khảo thí, …

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved