Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Hiệu quả đầu tư

Hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương được thể hiện trong các công việc cụ thể sau:

  • Có thể sử dụng chương trình ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có kết nối Internet.
  • Tích hợp, chia sẻ và quản lý nguồn nhân lực trong toàn bộ tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp một cách dễ dàng.
  • Là giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu chi phí quản lý và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
  • Là giải pháp tối ưu giúp cho hoạt động quản lý nguồn lực và hỗ trợ việc ra quyết định của lãnh đạo bằng hệ thống báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá kịp thời.
  • Là giải pháp tối ưu giúp quản lý hiệu quả nguồn lực của tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp.
  • Cung cấp công cụ phân tích trực tuyến để hỗ trợ mục tiêu trong chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của công ty.
  • Hệ thống dự báo về nhân sự, ngân sách theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
  • Xây dựng được một tổ chức kiểu mới, vững mạnh bởi một nền Văn hóa Doanh nghiệp dựa trên Hiệu suất, Trí tuệ và Cảm xúc.
© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved