Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Mô hình giải pháp

Giải pháp được thiết kế theo mô hình Client/Server chạy trên hệ thống mạng LAN/WAN.

  • Kiến trúc ứng dụng: Web base / Desktop Application.
  • Môi trường phát triển: Microsoft.
  • Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2005.

Mô hình giải pháp:

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved