Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Bán hàng EZMAX BRM

Hệ thống quản lý bán hàng EZMAX BRM có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác và khách quan.

 

 

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ việc bán hàng theo mô hình nhiều điểm bán hàng trên cùng một hệ thống theo công nghệ tập trung phân tán và sử dụng mã vạch trong quản lý nhập xuất hàng hoá, sản phẩm.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved