Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Công việc - EZMAX Task

Hệ thống Phần mềm Quản lý Công việc EZMAX TASK có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh cho phép người dùng quản lý toàn bộ công việc liên quan của các phòng ban, bộ phận và toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp với các chức năng như: lập kế hoạch công việc, giao việc, kiểm soát tiến độ công việc, nhắc việc tự động cùng nhiều tính năng thông minh khác giúp cho việc quản lý công việc của toàn bộ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, khách quan, và đặc biệt là đánh giá chính xác khả năng hoàn thành công việc của nhân viên với hệ thống báo cáo sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved