Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Đánh giá nhân viên EZMAX Staff Assessment

Hệ thống Phần mềm Quản lý Đánh giá nhân viên EZMAX Staff Assessment 8.6 có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý tập trung hoạt động đánh giá nhân sự của mình bao gồm các chức năng như: quản lý mô tả công việc và tiêu chí đánh giá, lập kế hoạch đánh giá, quản lý đánh giá, quản lý kết quả đánh giá, quản lý mục tiêu đánh giá, …một cách nhanh chóng, chính xác, khách quan và hiệu quả nhất.

 

 

Đặc biệt, hệ thống cho phép định nghĩa các kỳ đánh giá một cách tự động và linh hoạt, cho phép người dùng khai báo các tiêu chí đánh giá cho từng chức danh, tạo quy trình đánh giá một cách chủ động theo mục tiêu đánh giá của từng doanh nghiệp.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved