Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Đào tạo EZMAX TMS

Hệ thống Phần mềm Quản lý Đào tạo EZMAX Training Management System 8.6 (TMS) có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức quản lý tập trung hoạt động đào tạo nhân sự bao gồm các chức năng từ khâu xây dựng yêu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, quản lý đào tạo, quản lý kết quả đào tạo, quản lý đánh giá nhân sự sau đào tạo, …một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved