Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Kho hàng EZMAX IMS

Hệ thống quản lý kho hàng EZMAX IMS có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý kho hàng hoá một cách chủ động, nhanh chóng, chính xác và khách quan với phương pháp quản lý tồn kho tối ưu nhất.

Hệ thống cho phép quản lý hàng hoá, vật tự chi tiết đến màu sắc, kích thước, quy cách mẫu mã, xuất xứ của từng chủng loại.

 

 

Đặc biệt hệ thống cho phép quản lý tồn kho theo nhiều phương pháp tính giá khác nhau như: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá đích danh, giá trung bình tháng.

Ngoài ra hệ thống cho phép sử dụng mã vạch cho hoạt động nhập, xuất, kiểm kê kho.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved