Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Tài liệu EZMAX File

Hệ thống phần mềm quản lý tài liệu EZMAX FILE có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến sẽ giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tài liệu một cách khoa học, nhanh, chính xác và an toàn.

Hệ thống cho phép quản lý và lưu trữ tài liệu riêng biệt theo từng người sử dụng và có thể phân quyền truy cập tài liệu và chia sẻ tài liệu theo khoảng thời gian xác định.

 

 

Đặc biệt, hệ thống có tính năng lưu trữ tài liệu theo phiên bản cập nhật của tài liệu và cho phép đồng bộ tài liệu từ máy của người dùng lên máy chủ và ngược hoàn toàn tự động. Cho phép người dùng tự định nghĩa các từ khoá khi lưu trữ tài liệu để phục vụ cho việc tìm kiếm, truy xuất tài liệu một cách nhanh chóng.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved