Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Văn bản - EZMAX DOC

Hệ thống quản lý văn bản EZMAX DOC có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến sẽ giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý được các văn bản đi, văn bản đến một cách chính xác và khách quan, đồng thời việc cấp phát số văn bản đi cũng được thực hiện một cách tự động với độ chính xác tuyệt đối.

 

EZMAX DOC

 

Đặc biệt, hệ thống cho phép quản lý văn bản đồng thời cho nhiều chi nhánh trên cùng hệ thống, các chi nhánh có thể gửi văn bản trực tuyến cho nhau ngay trên phần mềm dưới dạng file Scan được đính kèm khi gửi.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved