Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Tổ chức triển khai hệ thống

Hệ thống Golden Eye 6.6 bao gồm 2 hệ thống cơ bản đó là: Hệ thống thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm Golden Eye 6.6.

 

Bảng dưới đây là thời gian dự kiến cho các bước triển khai hệ thống Golden Eye 6.6. Thời gian thực tế sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

 

Ghi chú:
  • Thời điểm bắt đầu triển khai công việc được tính từ khi hai bên ký kết hợp đồng.
  • Tại các mục 2, 3, 5 trong bảng trên là các yêu cầu khác được khách hàng bổ sung thêm ngoài các chức năng tiêu chuẩn của hệ thống Golden Eye 6.6.
© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved