Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Tổ chức triển khai hệ thống

Thời gian triển khai toàn bộ hệ thống EZMAX HRP là 5 đến 10 ngày tính từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

Bảng dưới đây là thời gian dự kiến cho các bước triển khai hệ thống EZMAX HRP. Thời gian thực tế sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

 

 

Ghi chú:

  • Thời điểm bắt đầu triển khai công việc được tính từ khi hai bên ký kết hợp đồng.
  • Bảng trên là thời gian dự kiến, thời gian thực tế triển khai sẽ được hai bên thống nhất tại thời điểm ký hợp đồng và có thể ngắn hơn thời gian dự kiến.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved