Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chính sách của ITECHPRO

Chính sách chất lượng

  • Cung cấp sản phẩm chất lượng cao cấp với dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
  • Làm hơn cả những gì khách hàng mong đợi.
  • Phát triển năng lực nhân viên thông qua hoạt động đào tạo.
  • Khuyến khích toàn bộ nhân viên theo đuổi “dich vụ khách hàng tuyệt vời”.
  • Luôn kiểm tra và nâng cấp hệ thống phần mềm theo tiêu chuẩn công nghệ quốc tế mới nhất.

Nhân sự

  • ITECHPRO có hơn 30 chuyên gia trẻ nhiệt huyết với các kỹ năng cao.
  • Con người ITECHPRO là một đội ngũ những người nhiệt tình, trung thực và giàu kinh nghiệm.
  • Môi trường lý tưởng và khác biệt cho các chuyên gia sáng tạo trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved