Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Năng lực của ITECHPRO

Năng lực

  • Hơn 700 khách hàng đã sử dụng phần mềm của ITECHPRO.
  • Chúng tôi luôn nhận được các yêu cầu mới, khách hàng mới từ những khách hàng cũ, đây chính là thang đo về chất lượng dịch vụ và năng lực tăng trưởng của chúng tôi.
  • Đổi mới vì lợi ích của doanh nghiệp khách hàng là mục tiêu chính của công ty chúng tôi.

Nhân sự

  • ITECHPRO có hơn 30 chuyên gia trẻ nhiệt huyết với các kỹ năng cao.
  • Con người ITECHPRO là một đội ngũ những người nhiệt tình, trung thực và giàu kinh nghiệm.
  • Môi trường lý tưởng và khác biệt cho các chuyên gia sáng tạo trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved