Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

  • Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sứ mệnh

  • Một công ty với các sản phẩm phần mềm sáng tạo, quản lý sáng tạo, ý tưởng sáng tạo nhằm giúp doanh nghiệp khách hàng quản trị doanh nghiệp một cách tối ưu và tăng trưởng kinh doanh bằng công nghệ phần mềm, đem lại giá trị và hiệu quả đầu tư cho khách hàng và tạo ra giá trị, lợi ích cho xã hội.

 

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved