Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu

Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị ...

[ Chi tiết ]

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

[ Chi tiết ]

Mizuho Bank provides financial products and services for individuals, local ...

[ Chi tiết ]

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

[ Chi tiết ]

ABN AMRO is an all-round bank servicing retail, private and commercial banking ...

[ Chi tiết ]

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.

[ Chi tiết ]

M&E Construction, Luxor Furniture.  

[ Chi tiết ]

Đài Tiếng nói Việt Nam.

[ Chi tiết ]

NTT Communications (Vietnam) is a subsidiary of NTT Communications, the international ...

[ Chi tiết ]

เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ...

[ Chi tiết ]

Doanh nghiệp trực  thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (CIENCO8) ...

[ Chi tiết ]

Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương.

[ Chi tiết ]

<< <  1  2  > >>
© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved