Phần mềm quản trị doanh nghiệp

5 CÁCH TẠO HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC HIỆU QUẢ
09/12/2016 3:14:29 CH

            Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là hệ thống quản lý và đo lường giúp các nhà quản lý xác định rõ tầm nhìn, chiến lược và chuyển chúng thành hành động để lèo lái doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự đạt được thành công. Trong môi trường cạnh tranh đầy phức tạp, việc thấu hiểu và thực hiện các mục tiêu chiến lược nhân sự là một vấn đề sống còn. Thẻ điểm cân bằng BSC sẽ cung cấp các thông tin phản hồi cả về quá trình kinh doanh nội bộ và kết quả để cải tiến liên tục hiệu quả về mặt chiến lược.

 

5 CÁCH TẠO HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC HIỆU QUẢ

 

 

 

  1. Xây dựng bản kế hoạch hoạch định doanh nghiệp

 

 

Một bản kế hoạch hoạch định doanh nghiệp rõ ràng sẽ tạo ra sự khác biệt của doanh nghiệp bạn với những đơn vị đối thủ. Một bản kế hoạch này bao gồm 3 khía cạnh khác nhau: Mục tiêu + Lợi thế + Phạm vi.

Hiểu đơn giản thì bạn phải tuyên bố với thế giới rằng sắp tới bạn sẽ làm gì, bạn có những gì để dành thắng lợi và bạn hoạt động trong phạm vi nào.

 

  1. Hãy thiết kế những bản kế hoạch chi tiết

 

 

Nếu hoạch định chiến lược quan tâm đến những mục đích có thể trông thấy ngay từ bên ngoài thì một bản kế hoạch chi tiết lại quan tâm tới những vấn đề bên trong. Đó là những vấn đề bạn cần phải làm thật tốt để đạt được mục đích đã tuyên bố.

Những đòn bẩy nào sẽ được sử dụng để thay đổi lịch trình thực hiện công việc của bạn? Một bản kế hoạch chi tiết tương tự như bản đồ họa đơn giản cho bạn thấy tất cả những thay đổi sẽ xảy ra trong tổ chức của bạn khi bạn thực hiện chiến lược kinh doanh.

 

  1. Hãy tạo lập một bản đồ đi tới thành công

 

 

Nếu không có một hướng đi cụ thể thì bạn có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tới đích bạn mong muốn. Một bản đồ chiến lược đơn giản, một trang đại diện trực quan các mục tiêu chiến lược của bạn, với nguyên nhân và những điều liên kết. Bản đồ này sẽ vẽ lên một bức tranh chiến lược để mọi nhân viên và cộng sự của bạn có thể hiểu được nó.

  1. Tạo ra các biện pháp lớn

 

Một khi bạn đã có một bản đồ định hướng chiến lược thì bạn cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ về những biện pháp để áp dụng vào thực tế. Những biện pháp được xây dựng sẽ giúp bạn làm hai việc: Chúng giúp bạn quản lý và giúp bạn tạo ra động lực làm việc. Hãy cân nhắc và chọn những biện pháp giúp bạn thực hiện chiến dịch đi tới thành công của bạn.

 

  1. “Khởi động” những sáng kiến


 

Những sáng kiến sẽ đưa chiến lược của bạn đến gần với cuộc sống hơn. Những dự án nào bạn phải thực hiện nhanh chóng để hoàn thành chiến lược? Và bạn cũng cần phải biết dừng lại những vấn đề gì để tập trung vào chiến lược của bạn? Vì thế đừng lười đưa ra những sáng kiến.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved