Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Khách hàng nói về ITECHPRO

23/08/2011 9:37:46 SA
Hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống GTS System 2015 được thể hiện trong các công việc cụ thể sau:

[ Chi tiết ]

23/08/2011 9:35:56 SA
Giải pháp Golden Eye đáp ứng được các mục tiêu quản lý của một khu vực trông giữ xe như sau:

[ Chi tiết ]

<< <  1  2  > >>
© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved