Phần mềm quản trị doanh nghiệp

SỬ DỤNG BSC ĐỂ ĐO LƯỜNG KPI
12/12/2016 9:29:34 SA

Sử dụng BSC để đo lường KPI

 

           Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) thường được sử dụng để giúp các công ty quản lý hiệu quả và định hướng sự phát triển của doanh nghiệp. Khái niệm chỉ số hoạt động rất quan trọng và nó kết hợp với hiệu suất làm việc của người lao động để xây dựng chiến lược dài hạn của công ty. Giống như một chiếc la bàn, các chỉ số hoạt động sẽ giúp bạn xác định xem bạn có đang đi đúng hướng.

 

 

 

Sử dụng BSC và KPI

Để theo dõi các chỉ số KPI, hầu hết các công ty đều sử dụng BSC. Bảng điểm cân bằng này từ lâu đã được sử dụng trong quản lý chiến lược kinh doanh để theo dõi các chỉ số quan trọng và được thiết kế trong một khuôn khổ để quản lý tài nguyên.

Có 4 điều cơ bản khi sử dụng BSC để kiểm soát KPI:

 • Góc độ tài chính
 • Quan điểm khách hàng
 • Sự hài lòng của khách hàng cùng thái độ và mục tiêu thị phần
 • Quá trình nội bộ

Việc học tập, tăng trưởng hay đổi mới trong kinh doanh sẽ điều khiển sự thành công về vốn con người, vốn tổ chức, đào tạo, hệ thống thông tin. Những cải tiến trong quy trình nội bộ thông qua Bảng điểm cân bằng, sau đó giúp chủ doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động mà kết quả thể hiện ở sự hài lòng của khách hàng và hiệu suất tài chính. Bảng điểm cân bằng khác nhau tùy thuộc vào nguồn goccs, ý tưởng cơ bản của liên kết chiến lược, chiến thuật hoạt động và một khuôn khổ vững chắc để lập bản đồ tiến bộ của bất kì công ty nào muốn hướng tới thành công.

 

Ví dụ về các chỉ số hiệu suất chính và Bảng điểm cân bằng trong hành động

            Một hãng hàng không khu vực đang tìm cách để tăng lợi nhuận của mình bằng cách tăng doanh thu và giảm chi phí, họ tăng doanh thu từ mỗi chỗ ngồi trên máy bay và kiểm soát chi phí thuê máy bay. Để đạt được mục tiêu đó, hãng quyết định giảm giá và bay đúng giờ quy định để thu hút thêm nhiều khách hàng, sử dụng các số liệu  như xếp hạng sự hài lòng và xếp hạng khách hàng như các phép đo hiệu suất. Để cải thiện thành tích của thời gian, họ quyết định cải thiện thời gian quay vòng, sử dụng một quá trình tối ưu hóa thời gian chu kì với một mục tiêu chiếm 93% về thời gian khởi hành. Để cải thiện giờ bay, họ đưa ra một sáng kiến giúp sắp xếp thời gian này như cung cấp những chương trình cổ phiếu ưu đãi và đào tạo nhiều hơn để đáp ứng các mục tiêu cho số lao động được đào tạo.

 

 

Họ đã đưa ra chiến lược gồm 4 quá trình quan trọng sau:

 • Làm rõ và hướng tầm nhìn vào chiến lược – xác định mục tiêu chiến lược và đưa nhân sự vào trong một bản đồ chiến lược kinh doanh.
 • Giao tiếp về mục tiêu chiến lược và các biện pháp, liên kết chúng vào các hoạt động.
 • Lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu để xếp các sáng kiến chiến lược – bao gồm xác định các mục tiêu của từng mục tiêu đo lường bằng chỉ số KPI.
 • Tăng cường thông tin phản hồi và chiến lược học tập – bao gồm cả việc học tập từ các thông tin hoạt động và sử dụng các phát hiện từ thẻ điểm cân bằng để tinh chỉnh các quyết định.

 

Kết luận về BSC và KPI

 

 

Đây chỉ là một trong số những vấn đề cơ bản của việc tạo ra một Bảng điểm cân bằng để khai thác các chỉ số hiệu suất tài chính doanh nghiệp bạn. Có rất nhiều nghiên cứu có sẵn trên web giúp bạn thích ứng với bảng điểm cân bằng KPI cho phù hợp với nhu cầu của riêng bạn.

Có vài điểm cần nhớ sau đây:

 • Tạo ra một bản đồ nguyên nhân và kết quả phản ánh chiến lược của bạn.
 • Việc sắp xếp quy trình để thực hiện bản đồ chiến lược.
 • Sử dụng các chỉ số hoạt động quan trọng và có ý nghĩa.
 • Học hỏi từ quá trình và cải thiện việc ra các quyết định.

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved