Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Tin tức nội bộ

12/12/2016 9:29:34 SA
Sử dụng BSC để đo lường KPI              Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) thường được sử dụng để giúp các công ty quản lý hiệu quả và định hướng sự phát triển của doanh nghiệp. Khái niệm chỉ số hoạt động rất quan trọng và nó kết hợp ...

[ Chi tiết ]

09/12/2016 4:06:48 CH
Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng BSC và KPI?

[ Chi tiết ]

09/12/2016 3:14:29 CH
            Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là hệ thống quản lý và đo lường giúp các nhà quản lý xác định rõ tầm nhìn, chiến lược và chuyển chúng thành hành động để lèo lái doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự ...

[ Chi tiết ]

09/12/2016 2:31:13 CH
          Đa số các doanh nghiệp đều đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua những chỉ số tài chính, mà cụ thể hơn là doanh thu lợi nhuận. Và hai công cụ BSC, KPI còn rất lạ lẫm với các doanh nghiệp. Có thể kể ra đây những cái tên ...

[ Chi tiết ]

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved