Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Tuyển dụng

ITECHPRO tuyển Lập trình viên ASP.NET

1

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên .NET Hình thức: Nhân viên chính ...  [ Chi tiết ]

Xây dựng sự nghiệp cùng ITECHPRO

2

Hãy tham gia vào tập thể ITECHPRO và cùng đồng tâm, đồng chí, đồng lòng xây dựng ...  [ Chi tiết ]

ITECHPRO tuyển Nhân viên kinh doanh

3

Vị tí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dự án Hình thức: Nhân viên ...  [ Chi tiết ]

Tại sao chọn ITECHPRO

Hãy tham gia vào tập thể ITECHPRO và cùng đồng tâm, đồng chí, đồng lòng xây dựng ITECHPRO để mỗi ngày là một sự sáng tạo, một niềm kiêu hãnh, một sự đam mê đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho khách hàng, đem lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng hơn nữa giá trị Công ...

[ Chi tiết ]

Văn hóa doanh nghiệp ITECHPRO được xây dựng dựa trên 3 nền tảng chính:

[ Chi tiết ]

Gia nhập ITECHPRO

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên .NET Hình thức: Nhân viên chính thức

[ Chi tiết ]

Vị tí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dự án Hình thức: Nhân viên chính thức

[ Chi tiết ]

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved